top of page

Stel je een familie voor, geworteld in een kansarme wijk in de stad ergens in Nederland. Voor generaties lang hebben ze de last van armoede gedragen, als een onzichtbare last die hun denkwijze en kansen bepaalt. Maar vandaag willen we het hebben over wat er gebeurt als iemand uit die familie besluit dat genoeg, genoeg is.


De armoedemindset is als een ketting die generatiearmoede in stand houdt. Het zorgt ervoor dat mensen geloven dat ze geen kansen hebben, dat succes buiten hun bereik ligt. Het begint vaak al op de basisschool en het schooladvies wat aan deze jongeren gegeven wordt.


'Het zal mij toch niet lukken' denkt de kansarme jeugd. Of sterker nog 'het zal JOU toch niet lukken', zegt de docent als een valse aanmoediging om het lot te accepteren.


Maar weet je wat? Het begint in ons hoofd. Het begint met de overtuiging dat we in staat zijn om onze eigen realiteit te veranderen.


Armoede kan ons zelfbeeld vernietigen. Het doet ons geloven dat we minder waard zijn dan anderen. Maar de waarheid is dat onze waarde niet wordt bepaald door onze bankrekening. Het wordt bepaald door wie we zijn en wat we bijdragen aan de wereld. We moeten ons zelfbeeld herdefiniëren en ons realiseren dat we waardevol zijn, ongeacht onze financiële situatie.


De stress van financiële worstelingen kan verlammend zijn. Het kan leiden tot angst, depressie en een gevoel van hopeloosheid. Maar laten we niet vergeten dat mentale gezondheid net zo belangrijk is als financiële gezondheid. Het is tijd om te erkennen dat we hulp mogen vragen en voor onszelf moeten zorgen.


De Cyclus Doorbreken

Laten we het hebben over actie. Laten we niet langer passieve toeschouwers zijn van generatiearmoede, maar actieve deelnemers in het doorbreken van de cyclus. Wat kunnen we doen?

  1. Onderwijs: Onderwijs is de sleutel tot verandering. Laten we kinderen leren over financiële geletterdheid en ondernemerschap, zodat ze sterker uit de startblokken komen.

  2. Mentorschap: Laten we mentorschapsprogramma's oprichten om jongeren te begeleiden en hen te laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken.

  3. Solidariteit: Laten we onze gemeenschappen ondersteunen, elkaar helpen en opkomen voor gelijke kansen voor iedereen.

  4. Coaching op eigenwaarde: Persoonlijke aandacht voor de mens achter de armoede. Laat die persoonlijkheid zijn kracht vinden. Laat zien dat er zo veel waarde in zit in die persoon en dat hij of zij zoveel aan de wereld te geven heeft. Dat het leven meer is dan geld. Dat karakter, authenticiteit en integriteit waarden zijn die hen een betekenis kunnen geven binnen onze maatschappij wat gezien en gewaardeerd wordt, ongeacht je financiële positie.

Generatiearmoede is geen onoverkomelijk lot. Het begint met verandering in ons denken, ons zelfbeeld en onze acties. Het begint met de overtuiging dat we het kunnen doorbreken. Laten we samen stappen zetten om een rechtvaardigere toekomst te creëren voor onszelf en de generaties na ons. Het is tijd om in actie te komen en te laten zien dat generatiearmoede niet ons verhaal hoeft te bepalen.


Aan de lezer, vertel jouw verhaal. Deel jouw zienswijze en jouw bijdrage om generatiearmoede te doorbreken. Want jouw input, inzet en geloof zal het verschil maken. Ongetwijfeld!

95 weergaven0 opmerkingen
De verkiezingsrook is opgetrokken, en nu zitten jullie daar, aan die onderhandelingstafel, gereed om onze toekomst vorm te geven. Maar voordat jullie je laten meeslepen in politieke schermutselingen, laten we één ding helder maken: generatiearmoede moet een prioriteit zijn in jullie beleidsagenda. Ik spreek namens de duizenden financieel kwetsbare gezinnen in Nederland die al generaties lang vastzitten in een web van armoede. Voor hen is dit geen abstracte discussie, maar een dagelijkse strijd om te overleven. Wij eisen dat jullie dit probleem niet langer negeren.Dus, hier zijn enkele kort en krachtige, onverbloemde aanbevelingen voor jullie partijprogramma's en onderhandelingen.1. FINANCIËLE EDUCATIE in het onderwijs is essentieel: Voeg het toe als lessen en als een apart vak aan het huidige curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Begin minstens in groep 7 als onderdeel van het lesprogramma en maak dit vervolgens verplicht als een vak voor leerlingen op middelbare scholen.


2. Werkgelegenheid en lonen: Zorg voor banen met leefbare lonen. Verhoog het minimumloon en bestrijd de groeiende inkomensongelijkheid.


3. Gezondheidszorg: Maak gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Voorkom dat gezinnen failliet gaan door medische kosten.


4. Betaalbare huisvesting: Neem drastische maatregelen om de woningnood aan te pakken. Iedereen verdient een dak boven hun hoofd.


5. Ondersteun gezinnen: Bied financiële steun aan gezinnen met lage inkomens, zodat ze niet langer moeten kiezen tussen voedsel op tafel en rekeningen betalen.


6. Kinderopvang: Verlaag de kosten van kinderopvang, zodat werkende ouders niet financieel gestraft worden voor het nastreven van een carrière.


7. Mentorschap en kansen: Creëer programma's voor mentorschap en loopbaankansen voor jongeren uit achtergestelde gemeenschappen.


8. Maatwerk voor gemeenschappen: Begrijp dat generatiearmoede verschillende gezichten heeft. Luister naar de behoeften van lokale gemeenschappen en pas je beleid daarop aan.


9. Evaluatie en verantwoording: Zorg voor transparantie en verantwoording in jullie beleid. Evalueer regelmatig de impact van jullie beslissingen op de kwetsbaarste burgers.


10. Samenwerking: Dit is geen kwestie van partijpolitiek. Werk samen, over de partijgrenzen heen, om echte verandering te bewerkstelligen.De financieel kwetsbare groepen in Nederland, kijken naar jullie om ons land rechtvaardiger en gelijkwaardiger te maken. Jullie hebben de macht om generatiearmoede te doorbreken en hoop te bieden aan de volgende generaties. Laat deze kans niet voorbijgaan. Onze toekomst ligt in jullie handen. Met vriendelijke groet,


De stem van generatiearmoede in Nederland

Ismail Canga

32 weergaven0 opmerkingen

Armoede in Nederland, een onderwerp dat ons allemaal aangaat, of we nu willen toegeven of niet. Het is een schaduw die over ons welvarende land hangt, en het is hoog tijd dat we onze comfortabele stoelen verlaten en onze mindset uitdagen.


Laten we beginnen met een confronterende waarheid: armoede is niet alleen het probleem van degenen die het treft. Het is een probleem dat ons allemaal aangaat, omdat het de fundamenten van onze samenleving ondermijnt. Armoede belemmert de groei van individuen, ondermijnt de kansen voor toekomstige generaties en creëert een kloof tussen degenen die hebben en degenen die worstelen.


De verhalen die ik dagelijks tegenkom in mijn werk en binnen mijn persoonlijke kring zijn ronduit hartverscheurend. Ze onthullen de moeilijke situaties waarin mensen zich bevinden, de uitdagingen die ze trotseren en de schijnbare uitzichtloosheid die hen omringt. Deze verhalen zijn te belangrijk om niet te delen, één voor één. Ze werpen een blik op wat er zich afspeelt achter de gesloten deuren van onze buren en zelfs onze vrienden, waarvan we vaak geen idee hebben wat er werkelijk in hun levens speelt.


Maar wat is er mis met de manier waarop we over armoede denken? Het begint met de mindset. Te vaak wordt armoede gezien als een persoonlijk falen, een teken van luiheid of onvermogen. Dit is waar we de eerste stap moeten zetten om de situatie te veranderen. Armoede is geen keuze; het is een systeemfout.


Het is tijd om onze mindset te veranderen van oordelen naar begrip, van apathie naar actie. Laten we niet langer wegkijken van de problemen, maar ze onder ogen zien en ze aanpakken. Laten we degenen die in armoede leven niet de schuld geven, maar de systemen en structuren die armoede in stand houden.


Dit is mijn eerste blog over dit belangrijke thema, en ik wil een beweging in gang zetten om generatie armoede te doorbreken. Ik nodig jullie uit om deel te nemen aan deze beweging, om samen met mij te strijden voor een rechtvaardiger Nederland.


Wij hebben de macht om verandering te bewerkstelligen. Laten we ons verenigen en pleiten voor een eerlijker systeem, waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Laten we investeren in onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, zodat armoede niet langer een eindeloze cyclus is, maar een uitdaging die overwonnen kan worden.


Dus, beste lezers, ik daag jullie uit om uit jullie comfortzone te komen, om de status quo uit te dagen en om betrokken te raken bij deze zaak. Laten we samenwerken om armoede te bestrijden, niet als een liefdadigheidsplicht, maar als een morele verantwoordelijkheid. Laten we de mindset veranderen en streven naar een Nederland waarin armoede een ver verleden is en gelijkheid en rechtvaardigheid de norm zijn.


Samen kunnen we het verschil maken. Samen kunnen we armoede verslaan. Laten we beginnen. Volg mijn blogs om op de hoogte te blijven van deze kritische blik op armoede. Samen kunnen we de complexiteit van dit probleem begrijpen en samenwerken aan mogelijke oplossingen. 💪🤔 #ArmoedeAnalyse #SamenDenken #GeneratieArmoede #SterkMetGeld

64 weergaven0 opmerkingen
bottom of page