top of page

Aan onze toekomstige leiders in Den Haag. Prioriteer generatiearmoede!
De verkiezingsrook is opgetrokken, en nu zitten jullie daar, aan die onderhandelingstafel, gereed om onze toekomst vorm te geven. Maar voordat jullie je laten meeslepen in politieke schermutselingen, laten we één ding helder maken: generatiearmoede moet een prioriteit zijn in jullie beleidsagenda. Ik spreek namens de duizenden financieel kwetsbare gezinnen in Nederland die al generaties lang vastzitten in een web van armoede. Voor hen is dit geen abstracte discussie, maar een dagelijkse strijd om te overleven. Wij eisen dat jullie dit probleem niet langer negeren.Dus, hier zijn enkele kort en krachtige, onverbloemde aanbevelingen voor jullie partijprogramma's en onderhandelingen.1. FINANCIËLE EDUCATIE in het onderwijs is essentieel: Voeg het toe als lessen en als een apart vak aan het huidige curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Begin minstens in groep 7 als onderdeel van het lesprogramma en maak dit vervolgens verplicht als een vak voor leerlingen op middelbare scholen.


2. Werkgelegenheid en lonen: Zorg voor banen met leefbare lonen. Verhoog het minimumloon en bestrijd de groeiende inkomensongelijkheid.


3. Gezondheidszorg: Maak gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Voorkom dat gezinnen failliet gaan door medische kosten.


4. Betaalbare huisvesting: Neem drastische maatregelen om de woningnood aan te pakken. Iedereen verdient een dak boven hun hoofd.


5. Ondersteun gezinnen: Bied financiële steun aan gezinnen met lage inkomens, zodat ze niet langer moeten kiezen tussen voedsel op tafel en rekeningen betalen.


6. Kinderopvang: Verlaag de kosten van kinderopvang, zodat werkende ouders niet financieel gestraft worden voor het nastreven van een carrière.


7. Mentorschap en kansen: Creëer programma's voor mentorschap en loopbaankansen voor jongeren uit achtergestelde gemeenschappen.


8. Maatwerk voor gemeenschappen: Begrijp dat generatiearmoede verschillende gezichten heeft. Luister naar de behoeften van lokale gemeenschappen en pas je beleid daarop aan.


9. Evaluatie en verantwoording: Zorg voor transparantie en verantwoording in jullie beleid. Evalueer regelmatig de impact van jullie beslissingen op de kwetsbaarste burgers.


10. Samenwerking: Dit is geen kwestie van partijpolitiek. Werk samen, over de partijgrenzen heen, om echte verandering te bewerkstelligen.De financieel kwetsbare groepen in Nederland, kijken naar jullie om ons land rechtvaardiger en gelijkwaardiger te maken. Jullie hebben de macht om generatiearmoede te doorbreken en hoop te bieden aan de volgende generaties. Laat deze kans niet voorbijgaan. Onze toekomst ligt in jullie handen. Met vriendelijke groet,


De stem van generatiearmoede in Nederland

Ismail Canga

Recente blogposts

Alles weergeven

Armoedemindset, de psychologie achter generatiearmoede

Stel je een familie voor, geworteld in een kansarme wijk in de stad ergens in Nederland. Voor generaties lang hebben ze de last van armoede gedragen, als een onzichtbare last die hun denkwijze en kans

Generatie armoede in Nederland: Een kritische blik

Armoede in Nederland, een onderwerp dat ons allemaal aangaat, of we nu willen toegeven of niet. Het is een schaduw die over ons welvarende land hangt, en het is hoog tijd dat we onze comfortabele stoe

bottom of page