top of page

STERK MET GELD

TRAINING

De Sterk met Geld Training versterkt de praktische omgang met geld en versterkt de basiskennis met betrekking tot de 

financiële huishouding. Door het 

interactieve karakter van de training wordt de taboe over geld doorbroken.

De Sterk met Geld Training wordt ingezet door gemeenten en welzijnsorganisaties bij financieel minder vaardige groepen zoals bij:

  • mannen en vrouwen uit minderheidsgroepen

  • statushouders

  • mensen met ongewenst financieel gedrag

  • Mensen met een Participatiewetuitkering

Vaak zijn deze mensen moeilijk te bereiken en is het lastig inzicht te verkrijgen in hun (financiële) situatie. Een laagdrempelige benadering is vereist.

De training kan op maat en naar behoefte ingevuld worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons. 

PREVENTIEF

De training verminderd het risico op verdere financiële problemen en versterkt het financieel huishouden. Signalen worden tijdens de training opgevangen en de deelnemers worden wegwijs gemaakt om de juiste stappen te zetten richting hulpverlening.

ACTIVEREND

De deelnemer wordt bewust van de eigen financiële zelfredzaamheid en vaardigheden. Door inzicht te krijgen in de eigen financiële huishouding, wordt de deelnemer geactiveerd en wegwijs gemaakt om te handelen.

DAADKRACHTIG

Tijdens de training worden door middel van opdrachten (evt. huiswerk) en individuele begeleiding de financiële huishouding in kaart gebracht. 

Inkomensreparatie, lastenverlichting, toeslagen en financiële risico's worden behandeld en individueel voor iedereen in orde gemaakt. 

bottom of page